Je leest op dit moment de privacy verklaring van KWIZO. KWIZO is een feitelijke vereniging welke zich richt op het inrichten van recreatieve en sportieve activiteiten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door KWIZO verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KWIZO. Deze worden hieronder toegelicht:

- Contact opnemen: jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met KWIZO via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een inschrijving, voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer.
- De website van KWIZO verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
- Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door KWIZO, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
- Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met KWIZO via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, voornaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
- Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij KWIZO vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met KWIZO. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
- Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door KWIZO.
- Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij KWIZO opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient KWIZO al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
- Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij KWIZO vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
- KWIZO verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informatief belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van KWIZO via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KWIZO de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met KWIZO met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
- KWIZO behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer KWIZO dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van KWIZO te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.